Leden 2008

Co je Wing Chun?

28. ledna 2008 v 19:50 | cat´s |  ostatní
Co je Wing Chun?
Wing Chun je staré čínské bojové umění, vyvinuté budhistickou mniškou z kláštera Shaolin, mniškou Ng-Mui a naposledy předané velmistrem Yip Manem v Hong Kongu svým mistrovským žákům.
Je to velmi vědecká a přitom umělecká forma bojového umění. Jeho specialita leží v boji na blízkou vzdálenost, přičemž jsou rychlé údery kombinovány těsnou, neprodyšnou obranou a koordinovány postoji pro rychlý pohyb vpřed a vzad. Efektivita Wing Chun je dosažena velmi koordinovanými útoky se současnou obranou (a naopak) - přenáší se mnoho síly přičemž zůstává zachována uvolněnost a finesa za minimální ztráty energie.
Wing Chun je svým způsobem úplně a naprosto netradiční bojové umění. Místo tuctu nebo více forem má pouze šest (Siu Lim Tau, Cham Kiu, Biu Tze, na dřevěném panákovi, s dlouhou tyčí, dvěma noži). Místo okázalých obřadů jako například lví tanec má ponejvíce pozdrav s rukou a pěstí. Na místo početných technik (některé styly napočítávají tisíce technik) obsahuje hrst pohybů, které se ale dají rozmanitě míchat a kombinovat - srovnatelně jako moderní fonetická abeceda (kde se dají písmena nekonečně kombinovat v různá slova) oproti obrázkovému písmu (které má pro každý pojem jeden znak).
Wing Chun je uzavřený systém, "kdo ho vylepší, znehodnotí ho", jak jednou řekl mistr Lok Yiu. Modifikovaný Wing Chun není dle našeho názoru již žádný Wing Chun. Když si člověk modifikovaný Wing Chun prozkoumá podrobněji, může většinou velice rychle rozeznat, že něco důležitého chybí. Aby se tato mezera vyplnila, je vymyšleno něco nového ve snaze obdržet znovu zdánlivě kompletní systém. V jiných případech je jednoduše něco základního špatné nebo vůbec nepochopeno a tak se musí objevit nové teorie aby promeškané napravily. Velmi lehce mutují takové Wing Chun - odrůdy k něčemu, co má se skutečným Wing Chun pouze povrchní podobnost. Autentický Wing Chun se může vyskytovat jen tam, kde jsou veškeré komponenty : správné tréninkové metody, správné vysvětlení technik, teorií a principů. ELYWCIMAA se upsala rozšíření, opatrování a udržení autentického Wing Chun.

Kung Fu

28. ledna 2008 v 19:49 | cat´s |  ostatní
Kung Fu
Pokud budeme hovořit o slavném stylu Kung-Fu zvaném Hungkuen nebo také Hung-Gar, musíme se vrátit do jižní Číny roku 1644. Tehdy se ujímá vlády dynastie Ching. Jako každá vládní moc se sklony k barbarství, si i tato bere v první řadě na mušku církev. Začíná systematicky pronásledovat Zen-Budhistické mnichy. Samotné kláštery Shaolin pak brutálně ničí a vypaluje.
Mnoho mnichů aktivně bojuje proti zlovůli za pomoci stylu Shaolinského bojového umění Kung-Fu Jedním se strategických tahů těchto mnichů, je snaha naučit bojovat i prostý čínský lid. Touto činností se také začíná zabývat mnich Che-Seen který si cestu z hořícího kláštera doslova probojoval a tak si zachránil holý život. Byl to znalec stylu boje tygra, zároveň i Opat kláštera Shaolin. Tento přijal k sobě do učení muže jménem Hung-Hay-Goon, který byl velice silný, opravdu skvělý žák bojového umění Shaolin. Hung-Hay-Goon nesmírně tvrdě a poctivě cvičí styl boje Shaolinského Tygra. Brzy začíná své umění boje používat proti bandám Chingů, pohybujících se po vesnicích jihočínské provincie Kwantung. Brání mnoho vesničanů.
Při jedné ze svých mnoha cest, potkává dívku jménem Fong Wing Chun, dceru mistra Kung-Fu, který byl zákeřně zavražděn. Hung-Hay-Goon se od dívky učí styl Jeřába a spojuje jej se stylem Tygra, který se naučil od mnicha Chee-Seena. Tak vzniká bojový systém, který dostává jméno Hung-Gar. V doslovném překladu to znamená: styl rodiny Hung. Později se pro tento systém používá i název: Hungkuen. To můžeme přeložit jako Hungova pěst. Samotný název Hungkuen, je dnes v Hongkongu všeobecně uznáván jako správný. Celý systém Hungkuenu je postaven hlavně na stylu boje Tygra a Jeřába, ale také Hada, Draka a Leoparda.
Drak je první zvířecí formou. Ačkoliv existence draka je pouze v legendách, toto zvíře charakterizuje spojení krásy s obrovskou silou. V čínské mytologii drak přichází z moře a jeho pohyb kruhového charakteru připomínají pohyb ve vodě. Čínský drak se od západního draka liší tím, že nestojí ve vzpřímené pozici a nechrlí oheň. Čínský drak má dlouhé protáhlé tělo. Dračí styl je velice tvrdý a pracuje hodně s vnitřní energií. Velká část energie draka přichází z jeho kruhových, jakoby vodních pohybů. Had je druhou zvířecí formou. Sílu úderu nalézá styl ve stáčení těla do jakési pružiny, což mu umožňuje extrémě rychle vyrazit a zasáhnout soupeře. Údery jsou vedeny konečky prstů na protivníkovi tlakové body Di Mak.
Had musí být schopen generovat a vydat velkou vnitřní energii s každým úderem, proto musí vykonavatel být při cvičení dostatečně uvolněný. Čím více uvolněnosti v sobě vykonavatel nachází, tím více je schopen využít mrštivé pohyby tak charakteristické pro cvičení hadího boxu.
Leopard, je třetí zvířecí styl v kuenu Ng Yin Hung-Gar kung-fu. Kombinuje rychlost a hbitost nožních technik na překonání svého soupeře. Jeho kopy jsou krátké, tvrdé a velmi dobře cílené na slabá místa soupeře. Leopard je schopen se pohybovat velmi lehce, aby včas vykryl soupeřovi údery a zároveň využije své tvrdosti k nekompromisnímu útoku. Když cvičíte styl pilně, můžete se brzy radovat z rychlých reakcí a skvělé stability.
Tygr, Je znám pro svoji obrovskou sílu a hoževnatost. Cvičením stylu tygra si adept posílí kosti, šlachy. Mnoho cvičení technik tygra také posiluje držení těla. Tyto schopnosti umožní adeptům silné údery nejen rozdávat, ale i od svého soupeře přijímat. Formace ruky, Fu Jao- tygří dráp je velice nekompromisní a v boji nebezbečná.
Jeřáb. Cvičení stylu jeřába má pozitivní dopad na sílu prstů rukou. Jeřábí styl často používá úder zobáku v různých provedení. Bloky jakoby jeřábích křídel, pomáhají v obraně před útokem protivníka a zachovávají dostatečnou vzdálenost od útočníka.
Závěrem je nutno říci, že cvičení Pěti Zvířat velmi pomáhá řešit stresové a traumatické situace, běžné v každodením životě. Žádné jiné cvičení nemůže současně přinést žákovi tak vyrovnané fyzické a psychické cítění, jako Pět Zvířecích stylů Hungkuen Siu-Lum.
Ale vraťme se k historii. Hung-Hay-Goon později v boji pomstil i smrt otce Fong-Wing-Chun a bere si dívku za ženu. Zakládá tak velice proslavenou rodinu Hung. V provincii Kwantung se jméno Hung-Hay-Goona stává symbolem spravedlnosti. Mnoho lidí toužících chránit své rodiny a vesnice za ním přicházejí. Hung se smyslem pro spravedlnost, se všem snaží pomoci. Sám později předává umění Hungovi pěsti, svému dlouholetému studentovi, který se jmenoval Lok-Ah- Choy. Tento pak dále vyučuje Won-Kei-Yinga, otce slavného hrdiny jižní Číny Wong-Fei-Hung. Wong -Fei-Hung 1847-1924, dlouhou dobu studoval pod vedením svého otce. Stal se legendární osobností Čínské historie. Svojí slávu získává kolem roku 1867 a později, kdy naprosto pevně stojí za zájmy celé jižní Číny. Rovněž jako lékař tradiční čínské medicíny pomáhá mnoha lidem. Právě Wong-Fei-Hung skvěle reprezentuje styl Hungkuen. Nesmírně ho také zdokonaluje, a to tím, že tvoří formy Fu-Hoc-Sheong-Yin: forma Tygra a Jeřába, a Sup-Yin Kuen: forma 5 ti zvířat a 5 ti elementů. Zajímavý je i fakt, že Wong-Fei-Hung se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, protože o něm bylo v Číně a Hongkongu natočeno nejvíce historických filmů. Wong-Fei-Hung byl také vůdčí osobností klanu Deseti tygrů z Kwantungu. Celý tento spolek se skládal z deseti mistrů kung-fu. Nejmladší bojovník a člen tohoto hnutí, je nejlepší žák samotného Wong-Fei-Hunga, Lam-Sai-Wing 1860-1943. Právě Lam-Sai-Wing se u Wong-Fei-Hunga nesmírně dlouhou dobu učí bojové umění Hungkuen. Stává se Wongovým nejlepším žákem. Ten mu také předává veškeré znalosti tradiční čínské medicíny, zejména pak léčení kostí. Lam-Sai-Wing si později v rodné vesnici poblíže Kantonu, zakládá centrum pohybové kultury a intenzívně bojové umění vyučuje.
V roce 1917 vydává tři legendární knihy o Hungkuenu. Jsou to cvičební příručky, kde sám přecvičuje známé formy stylu. Má mnoho žáků. Je nesmírně slavný a dodnes se o něm traduje mnoho legendárních historek. Nejlepším žákem Lam Sai Winga je jeho synovec, kterého si také později adoptuje, Lam-Cho. Je jasné že nejvíce času věnoval ve výuce svému synovci. Již od ranného věku svých 4 let studuje Lam-Cho u svého strýce umění Hungkuenu. Také ale i umění léčit kosti pomocí tradiční medicíny Dit Daa. Lam-Cho a Lam-Sai-Wing později, kolem roku 1930 společně přesídlují do kolonie Hongkong. Tady Lam-Cho vlivem své silné osobnosti a velkým znalostem Hung-Gar Kung-Fu, získává mnoho žáků. Jeho strýc a adoptivní otec Lam Sai Wing mu předává oficiálně celou svoji školu bojových umění. V roce 1943 se v doprovodu Lam Cho vrací do své rodné vesnice a kde záhy také umírá. Velký mistr Lam-Cho učí umění Hungkuen kung-fu již sedmdesát čtyři let. Nesmírně ho také zdokonalil. Stvořil například sestavu nácviku boje Fu-Hoc-Sheong-Yin Doy Dar. Tento dnes 92 letý velký mistr je živou legendou kung-fu. Sám předal rodové umění svým dvěma synům. Velmistrovi Anthony Lam Chun Faiovi a mistrovi Lam-Chun-Singovi. Nejstarší syn velkého mistra Lam Cho, Anthony Lam Chun Fai, svému otci pomáhal s výukou více jak třicet let. Dnes má již téměř 43 let svoji vlastní školu a je v Hongkongu velice vážený člověk. Velmistr Lam Chun Fai je osobností číslo 1, ve výuce Hungkuenu Kung-Fu na celém světě. Tento famózní člověk dnes založil v České republice svoji oficiální odnož jeho tradičního Hungkuen Kung-Fu, kterou také zastřešil svým jménem. Předal mu oficiálně název, Lam Chun Faiovo Hungkuen Kung-Fu v České republice. Tuto školu vede Si-Fu Roman Hladík.

zdroj: jistá si tím po zpětném dohledání nejsem, ale řekla bych, že je to tahle stránka www.karatetygr.cz ;)

pozadí

27. ledna 2008 v 15:07 | cat´s

2 pozadí

27. ledna 2008 v 15:03 | cat´s

extra

27. ledna 2008 v 14:59 | cat´ssynfonie barev

27. ledna 2008 v 14:55 | cat´s
photo photo photo photo

supa

27. ledna 2008 v 14:53 | cat´s

1pozadíčka a píseň

27. ledna 2008 v 14:50 | cat´s

Fergie

pozadíčka

27. ledna 2008 v 14:38 | cat´s

další pozadí na blogy

27. ledna 2008 v 14:35 | cat´s

pozadí na blogy

27. ledna 2008 v 14:33 | cat´s

Hilary-obrázky

27. ledna 2008 v 14:31 | cat´s

krásny tapetky a píseň

27. ledna 2008 v 14:28 | cat´s

2 good písničky

27. ledna 2008 v 14:22 | cat´s |  videa (klipy)


písnička

26. ledna 2008 v 11:39 | cat´s |  videa (klipy)

zajímavosti

25. ledna 2008 v 17:27 | cat´s
li Phoebe měla původně hrát herečka Lori Rom, ale ta nakonec z projektu odstoupila, a tak nastoupila Alyssa Milano

Shannnen Doherty (Prue) a Julian McMahon (Cole) spolu měli nějakou dobu milostný románek.

Brian Krause (Leo) a Alyssa Milano (Phoebe) byli milenci. V té době byl Leo ještě ženatý.

Díl 3.22 měl být původně dvojdíl, podobně jako 4.1 + 4.2? Druhá část měla bý to pokusu o záchranu Prue a rozloučení s ní. Škoda.

Že scénaristé uvítali příchod nové sestry, protože už nevěděli, čím by zaplnili čtvrtou sezónu? Dokonce tehdy uvažovali o ukončení seriálu.

Leo - tedy Brian Krause, se měl objevit v seriálu nanejvýš na tři epizody, ale producentům se zalíbil, a tak z něj udělali světlonoše a tím jednu z hlavních postav?

Alyssa Milano se před Čarodějkami kromě herectví věnovala také zpěvu a vydala dvě alba.

Holly Marie Combs (Piper) má syna Rileyho Edwarda a Finleyho Artura Donoha.

Nejoblíbenějším sportem Briana Krauseho je golf, kterým je úplně posedlý a věnuje se mu každou volnou chvilku.

Holly Marie Combs chtěla být na střední škole mořskou bioložkou, ale poté, co dostala svou první roli ve filmu, nápad skončil v koši.

Holly byla celých 7 let vegetariánkou, ale celou dobu měla takovou chuť na maso, ža si dala v McDonaldu cheeseburger. Zvláštní, ne?

První kluk Alyssy se jmenoval Dirk Cameron. Rozešla se s ním, když jí nechal zahrát písničku v rádiu. Prostě to nemohla rozdýchat.

Když Alyssa dala na gymnáziu pusu své tajné lásce, otočil se a přaštil jí tak, že měla několik dnů monokl.

Dorian Gregory má svou vlastní hudební kapelu. Jmenuje se MD Says.

Brian Krause se ucházel o postavu Andyho, ale jelikož ho producenti navrhli jako světlonoše Lea, tak se jim nestal?

Andyho v seriálu měl hrát Chris Boyd a ne Theodore William King.

Otce sester Halliwellových - Victora, hraje od 3. série James Read a předtím ho hrál někdo jiný?

Kniha Stínů váží kolem 4 kilogramů?

Kniha Stínů je chráněna před poškozením tím, že se zamyká, všichni z Charmed se o ni totiž bojí?

Skoro všechny obrázky z Knihy Stínů jsou malované lidskou rukou, nikoliv dělány počítačově?

Ten, kdo kreslí do Knihy Stínů, namaloval také nástěnnou malbu na stěně v Alyssině domě?

Alyssa za každou epizodu dostává $80.000 (89.000 € ), Holly $60.000 (67.000 €) a u Rose je to nezveřejněné?

Seriálová adresa je 1329 Prescott Street v San Franciscu a telefonní číslo k nim je 555 - 0198, ale skutečná adresa, kde dům stojí je 1329 Carroll Avenue Kalifornie 90026 v Los Angeles?

Poprvé se seriál Čarodějky vysílal v USA a to 7. října 1998 na WB?

Produkce má za jednu epizodu 2 miliony dolarů?

Konstance M. Burge založil seriál se sestrami Halliwellovými, aby ukázal, jak může být sesterské pouto silné - a to i bez kouzel?

Dorian Gregory - Daryll má cukrovku.

Symbol na Knize Stínů se jmenuje Triquetra a má představovat Moc tří.

Theme song - How Soon Is Now můžete také naleznout na zvukovém doprovodu k The Craft (film o čarodějkách)?

P3 klub byl vytvořen pro oživení dílů hudbou, ale díky problémům s penězi a licencování už se v P3 nehraje?

Rebecca Balding, která hraje šéfku Phoebe v Ask Phoebe, si zahrála v seriálu Čarodějky i dřív - jednalo se o díl "Čtvrtá sestra" a zahrála si tam tetičku Jackie.

Piper a Andy mají stejnou krevní skupinu AB- ?

Finole Hughes, seriálové mamince sester, přicházejí nejvíce dopisů ohledně Čarodějek od jejích fanoušku?

Ani seríál Čarodějky není dokonalý a obvykle se v něm objeví kolem čtyř chyb?

Make-up, který používal Baltazar, je založený na stejném make-upu, jako užíval Darth Maul ve Hvězdných válkách : Epizoda I ?

V díle Volání mořské čarodějky musí Phoebe plavat v oceánu, ale Alyssa má ve skutečnosti strach z vody?

Rose McGowan se mohla stát také producentkou jako Alyssa a Holly, ale Holly ji přesvědčila, že to je jen práce navíc a i bez toho, aby byla producentkou může mluvit do toho v co se změní?

Phoebina levitace se po době objevení této schopnosti už moc nepoužívá, tedy vůbec? Důvody jsou rozpočtové problémy.

Všechny herečky (Holly, Alyssa, Rose a Shannen) mají tetování? To však v začátcích tropilo problémy, protože se muselo maskovat, ale kvůli mnoha make-upům, které vyplýtvali, od maskovaní štáb upustil?

Těhotenství Holly Marie Combs zapříčinilo, že producenti museli nechat seriálovou postavu Piper také znova otěhotnět?...proto jsou dvě epizody napsány o šest měsíců později, aby se těhotenství Holly a postavy Piper prolnulo.

Shannen a Alyssa se chovaly jako opravdové sestry k Holly? Když totiž měla Holly jít na velice důležitou operaci Alyssa za ní chodila každý den, držela jí za ruku a lehla si k Holly na postel zatímco Shannen jí zvedala náladu a utišovala ji, že vše bude v pořádku.

V díle Bitva s Titány - část 2, měli producenti v úmyslu, že ukáží, co se s Leem opravdu stalo, ale nakonec od této scény upustili?

Epizody "Kočičí dům" a "Čarodějné a nebezpečné" ukazují záblesky z minulosti, ale není tam Shannen, protože jim nepovolila, aby sestřihy s ní ukazovali?

Když se točila epizoda 7x02, onemocněla Holly a při natáčení 7x05 onemocněla Alyssa?

Počínaje sedmou sérií se vždy v začátcích objevuje sestřih toho, co se stalo v předešlých dílech? (s výjimkou dvou dílů v předcházejících sériích)

Shannen Doherty vlastní více než 230 bot?

Rose jednu chvíli chodila s Al Pacínem, kterému táhne k sedmdesátce?

Rose také chvíli chodila s Marylinem Mansonem.

Briana Krause (Lea) nechali producenti v 8x10 zemřít kvůli tomu, že měli málo peněz a snažili se šetřit?

Billie (Kaley Couco) měla alespoň trochu nahradit Lea, a také proto se děj osmé série zaměřuje především na ni a na její sestru Christy?

Názvy dílů v originále jsou velice propracované a třebas jen nahrazení jednoho slova tvoří buď nějakou frázi, název filmu či písně, nebo něčeho podobného?

Michaela B. Smith hrál v čarodějkách v převleku pár démonů - Baltazara, Shaxe, Hrůzohlava…?

Oba Alyssy a Shanneniny otcové mají stejné křestní jméno - Tom?

Alyssa a Holly se narodily obě v prosinci?

Alyssa má nejvíce tetování ze všech jejich seriálových kolegyň?

Holly, Shannen a Alyssa mají každá koně?

Shannen má Crohnovu nemoc - onemocnění střev, proto také musela jednu dobu držet velmi přísnou dietu a brát prášky?

Holly byla rebelkou a ve škole nosila černé šaty a dostávala se do malérů?

Holly miluje italské jídlo?

Holly má na obočí jizvu z doby, kdy byla malá a teprve se učila chodit? Udeřila se totiž hlavou o mramorový stůl.

Alyssy oblíbené sporty jsou hokej a basketball?

Alyssa má klaustrofobii?

James Read sleduje čarodějky společně s jeho dcerou?

Jamesovo Reada nejoblíbenější epizody, v nichž hrál, jsou: "Den, kdy magie zmizela" a "Školní sraz po létech".

Jeho nynější role je ve Wildfire (Jamese Reada), kde hraje zlého otce?

Všechny děti, které hrají ve filmu či v seriálu, musí být dvojčata nebo si musí být podobné vzhledem? Dítě, které hraje Chrise, je hráno dvojčaty a co je ještě zvláštnější - ty dvojčata jsou holčičky! Jediné dítě, které nebylo z dvojčat a hrálo v čarodějkách byl Fin, Hollyin syn, který si zahrál v 7x03 Cheaper by the Coven....? (Ačkoli podle jiných zdrojů se uvádí, že tam její syn nehrál - pravdu by jsme asi zjistili nejlíp od ní, ale to se nejspíš nestane).

V díle 4×17 "Saving Private Leo" hráli duchy Ricka a Nathana Langa skuteční bratři Costas a Louis Mandylorovi.

Shannen Doherty byla velmi nemocná, když probíhalo natáčení prvních pár epizod. Proto vypadá zvláštně v epizodách "Something This Way Comes", "Dream Sorcerer" a "Thank you for not morphing" které byly natočeny jako první.

V díle 1x1 vedly hned k půdě schody, ale od sedmé série byla před dveřmi na půdu chodbička?

démoni od a do z

25. ledna 2008 v 17:16 | cat´s
Abraxas (2x01)
Adoptivní rodiče Tylera -prémiový lovci démonů(4x12)
Agressor (5x05)
Akasha Rolls (2x07)
Aku (7x07)
Aladin z lampy (2x22)
Alkatrazský duch (1x20)
Andras (3x07)
Anton (2x14)
Armond - nekromant (5x21)
Arnon (5x05)
Asistentka Julie (5x11)
Aviva (1x07)
Bacarra (5x08)
Balthazar (3x01 - 5x12)
Banshee (3x21)
Barbas (1x13, 2x09, 5x07, 6x19, 6x23, 7x01)
Bezhlavý jezdec (6x14)
Bianca-fénix (6x10)
Bloody Mary (2x18)
Bosk (6x15)
Bratrstvo (3x19, 3x20)
Broukři síly (4x16)
Bubulák (1x15)
Buckland Rex (1x10)
Burns Jeremy (1x01)
Calman (3x12)
Clea (6x21)
Clyde (4x10)
Chameleon Alester (4x07)
Chris jako pavoučí démon (6x18)
Cole Zdrojem všeho zla (4x13)
Corr (6x21)
Craven (7x17)
Cree (5x06)
Crone (5x16)
Cryto (2x17)
Černokněžník (6x21)
Černokněžník (7x14)
Dane (4x20)
Dantalien (3x13)
Dark Priest - Temný kněz (4x15)
Devlin (4x09)
Dereck - zvíře (6x09)
Dex (5x11)
Démon Iluzí (2x18)
Démon Šokař (4x06)
Démonské děti (3x10)
Démonická akademie (3x12)
Démonský mág (7x10)
Démonští zápasníci (3x12)
Doris (5x15)
Dračí čaroděj (2x22)
Drak (6x03)
Drake (7x14)
Drazi (2x10)
Eames (3x11)
Elektošokař (4x06)
Elisa (6x20)
Finn - golem (4x05)
Flynn (7x14)
Frankie (4x11)
Fúrie (4x03)
Čaroděj snů (1x05)
Gabriel (1x16)
Gammil (4x05)
Gavin (1x08)
Gideon (6x14 - 6x23)
Gith (6x06)
Gremlini (6x04)
Harpie (4x18)
Hawker - obchodník na trhu (5x16)
Hekaté (1x06)
Hledači (3x16)
Hrůzohlavové (1x19)
Isis (5x10)
Jama (1x04)
Jane (2x03)
Jenna (5x17)
Javna (1x02)
Jayede (5x17)
Jeric (5x10)
Jezdci Apokalipsy (2x21)
Jinny (6x15)
Judge William Hamilton (3x01)
Kali (1x07)
Kapitán Černý Jack - pirát (7x04)
Kaya (5x11)
Keats (4x18)
Kierken (3x09)
Klea (3x19)
Královna upírů (4x18)
Kreatura hlavy (7x01,7x02, 7x06)
Krell (3x08)
Krutoďas (6x21)
Krvežíznivé bestie (7x06)
Krysí démon (4x11)
Krytchek (8x09)
Kudlanky (6x09)
Kurzon (4x14)
Kyra (7x10)
Laygan (7x11, 7x12, 7x13)
Lazarus (4x15)
Léčitelský démon (7x01)
Libris (2x19)
Linn - matka Bianci (6x10)
Litvak (2x15)
Lord Dyson (7x02)
Lucas (3x18)
Ludlow (4x12)
Lulu (4x11)
Lundy Elias (2x11)
Malcolm (2x03)
Mallick (4x20)
Malvok (7x09)
Margoyle (8x09)
Masselin (2x04)
Mág Iluzionista (4x17)
Mordaunt (6x08)
Morfors - Morfovači (1x03)
Mořibaba (5x01)
Nathan - duch (4x17)
Necron (5x02)
Nicholas (1x17)
Noční můra (7x03)
Olivie Callawayová (6x05)
Oracle (4x01)
Orin (5x06)
Pavoučí démonka (6x18)
Pán duchů (5x21)
Peters Tom (3x12)
Phoebe jako královna podsvětí (4x20)
Pořadatelé čaroklání (6x21)
Přízrak (6x19)
Psycho (4x08)
Rada démonů (2x22)
Rake (4x09)
Rathbone (7x14)
Raynor (3x19, 3x20)
Rick - duch (4x17)
Robin (6x11)
Rodriquez (1x22)
Rojový démoni (6x13)
Rowan (4x18)
Ronan (5x09)
Russel P. - minulý život Phoebe (2x14)
Ruth Cobbová (3x04)
Rychlí démon (7x11)
Saleel (5x17)
Sarpedon (7x07)
Seera (7x03, 7x10)
Séra (4x13)
Sběratelé (2x07)
Scrabbar (6x17)
Shax (3x22, 4x01)
Shane (4x02)
Sikes (4x08)
Siréna (5x04)
Sirk (známý jako Kevin) (7x05)
Skreek (5x21)
Slasher (2x18)
Sběrači informací (2x07)
Sokolové (7x09)
Společenství Demonatrix (6x20)
Strážce urny (1x11)
Stín (3x17)
Strážci (3x01)
Stopař (5x14)
Succubus Darla (2x05)
Sutter (3x14)
Světlokaz (1x21, 3x02)
Swarm - Rojící démon (7x10)
Šaman (5x13)
Tall (Xavierův bratr, syn Nejdysův) (5x19)
Tarkin (3x19, 3x20)
Tate Matthew (1x09)
Temnonoš Alec (1x21)
Temnonoš Damien (6x16)
Temný Kněz (4x15, 6x12)
Tempus (1x22)
Terra (3x09)
Thrull (7x10)
Titáni (5x22, 5x23)
Tomar (8x06)
Triáda (3x03 - 3x07)
Trio sester Stillmanových (6x04)
Trok (6x01)
Trolové (3x03)
Troxa (3x05)
Tull (5x19)
Tuatha (2x06)
Tvaroměnec (6x21)
Trok (6x01)
Tři bratři zaklínači (1x18)
Vassen (7x09)
Vincent (6x20)
Vinceres (3x06)
Vysoký muž (4x21)
Vodní démon (2x08)
Vornac (3x19)
Všivý démoni (6x17)
Vultur - Sup (7x10)
Warlock (2x14, 6x11)
Ward Jackon (1x20)
Warnack (3x19)
Websterová Hannah (1x10)
Wendigo (1x12)
Wyatt z Chrisovy budoucnosti (6x10)
Wykes (4x11)
Xavier (5x19)
Yen-Lo (4x04)
Zahn (6x07)
Zaklínač (5x18)
Zankou (7x10 - 7x22)
Zdroj (3x22, 4. série)
Zile (3x13)
Zlá čarodějnice - Paigin minulý život (4x06)
Zlá čarodějnice z pohádky (5x03)
Zlá Paige ze zrcadlového světa (6x22, 6x23)
Zlá Piper ze zrcadlového světa (6x22, 6x23)
Zlá Phoebe ze zrcadlového světa (6x22, 6x23)
Zlý Christopher ze zrcadlového světa (6x22, 6x23)
Zlý kouzelník (7x14)
Zlý Leo ze zrcadlového světa (6x22, 6x23)
Zmar (2x09)
Zvířecí lidé (2x13

obrázky z knihy stínů

25. ledna 2008 v 17:14 | cat´s
Tady jsou obrázky ze Knihy Stínů a Knihy Stínů.
Tady už v Knize Stínů:

kouzla z knihy stínů 2

25. ledna 2008 v 17:08 | cat´s
1. Something Wicca This Way Comes (Všechno zlé pro něco dobré)
Kouzlo na vyvolání síly tří
Poslyš řeč čarodějek
Tajemství, co skrývá noc
Poznej jména nejstarších bohů
Slova těch nejsilnějších kouzel
Svědkem je mi tato chvíle
Obracím se k staré síle
Dej velkou moc nám sestrám třem
Chceme mít moc
Dej nám sílu
(vyvoláno Phoebe)
Kouzlo na poražení Jeremyho (nefungující)
Láska se rozplyne a zmizí z mého života a mého srdce
Nech mě být Jeremy a už se nikdy nevracej
(vyvoláno Piper)
Kouzlo na poražení Jeremyho (funkční)
Tři spolu stojí síly si spojí
Tři spolu stojí síly si spojí
Tři spolu stojí síly si spojí
(
vyvolaly všechny)
2. I've Got You Under My Skin (Až na kůži)
Javna - četla Piper a Prue
Javna se jeden týden v roce živý životní silou, kterou krade mladým dívkám, pomocí magie zlého oka, aby byl věčně mladý.
Fatimina ruka - četla Piper
Prorok Mohamed ji kdysi vytvořil proto, aby poslal Javnu tam odkud přišel.
Kouzlo na poražení Javny
Na nás pohleď oko zlé,
zkáza tvá se přiblížila.
Skloň se před silou trojí jedinou.
Zmizte oči zlé a prokleté.
(vyvolaly všechny)
3. Thank You For Not Morphing (Návrat)
Kouzlo na poražení Morfovačů
Když v kruhu jenž je tvým domovem
Klid je pryč, zlo všude jen
Tak znič vše živé, pomoz zas
Nás tří sester vyslyš hlas
(vyvolaly všechny)
5. Dream Sorcerer (Čaroděj snů)
Kouzlo k upoutání lásky
Volám tě, volám tě
Já královnou jsem teď tvou
Tys můj bohatýr
Mé přání ať se vyplní
(vyvoláno Phoebe a Piper)
6. The Wedding From Hell (Ďábelský sňatek)
Jak zlomit kletbu Hekaté - četla Prue
Kouzlo bude zlomeno vyznáním lásky, stvrzeným polibkem.
Kouzlo k přivolání bouřky
Při Asterii a Perseovy
otevři se nebe a čiň své nejhorší.
(vyvoláno Hekaté)
7. The Fourth Sister (Čtvrtá sestra)
Kali - četla Piper a Prue
Zlá čarodějka, která byla zakleta do vlastní dimenze. Objevuje se v zrcadlech a může se zmocnit nevinné duše, pomocí které získá sílu jiných. Zničí se tím, že se rozbije její obraz.
Přivolání Kali
Přijď ke mně Kalí
já tě volám Kalí.
Přijď ke mně Kalí
já tě volám Kalí.
(vyvoláno Avivou)
8. The Truth Is Out There....And It Hurts (Pohled z budoucnosti)
Kouzlo pravdy (po 24 hodin)
Ti kdož chtějí jen v pravdě žít,
musí svá tajemství odhalit.
Nechť tak činí den a noc
pak ať pamět stratí moc.
Kdokoliv teď v domě jseš
už neuslyšíš žádnou lež.
(vyvoláno Prue)
9. The Witch Is Back (Návrat čarodějky)

Kouzlo k uvěznění Matthewa
Buď mimo žití
buď mimo čas
Nechť žal a bolest teď
pouze znáš
(vyvoláno Melindou Warrenovou)
Kouzlo k přivolání Melindy Warrenové
Melindo Vorenová!
Krvi naší krve
pra-pra-pra-pra-pra-pra-prababičko
voláme Tě
(vyvolaly všechny) Kouzlo k vrácení Melindy Warrenové
Melindo Vorenová
krvi naší krve
jsi volná.
(vyvoláno Prue)
10. Wicca Envy (Závist)

Kouzlo na vrácení své moci
Odkud přišla vracíme svou moc,
jak odeznějí slova zmizí naše moc.
(vyvolaly všechny)
12. The Wendigo (Wendigo)
Jak se neproměnit ve Wendigo - četla Prue
Aby se infikovaný neproměnil ve Wendigo, je třeba zabít Wendiga, který ho napadl tím, že se rozmrazí jeho srdce.
13. From Fear To Eternity (Strach)
Démon strachu - četla Prue a Phoebe
Démon strachu se zjevuje vždy jednou za třináct set let, přichází pokaždé v pátek třináctého. K svému přežití využívá strachu čarodějnic. Chcete-li se zbavit strachu, důvěřujte nejsilnější ze všech mocí.
Kouzlo na odstranění problémů (nefungující)
Zavoní čirá vůně šalvěje
Do široka, do daleka
Mé problémy odvěje
(vyvoláno Piper)
15. Is There A Woogy In The House? (Máme v domě bubáka?)
Kouzlo na poražení Bubáka
Já jsem světlo
nestane se aby zlo mně smetlo
mezi stíny zas vrať se dolů
nebudeš nikdy mít tuto z Halliwelů
běž pryč a zmiz mi z očí
tma už není zlá noc končí.
(vyvoláno Phoebe)
16. Which Prue Is It Anyway? (Která Prue je ta pravá?)
Kouzlo na ztrojnásobení síly
Vezmi prosím mou moc
Jí požehnej
Trojí sílu mi dej
(vyvoláno Prue)
17. That 70's Episode (Návrat)
Kouzlo pro zrušení dohody (cesta do minulosti)
Pro dohodu, která neměla se stát
my žádáme tě musíš nám pomoct dát
a tam kde to všecko začalo tam čas odeslat
(vyvoláno Phoebe)
Kouzlo pro cestu zpět
Nechť všechno má svůj čas
a všechno své místo zase
navrať zpět co změnilo se
v prostoru a čase.
(vyvoláno Patty, Malou Prue a Piper)
Kouzlo na poražení Nicholase
Levandule,mimozo bodláky vy spolu
zažentě zlo pryč.
Rozprašte ho na tisíc kousků
strať se Nicku na vždycky se znič.
(vyvoláno Phoebe)
19. Blind Sided (Naslepo)
Hrůzohlavové - četla Piper a Phoebe
Démoni z podsvětí. Jezdí z města do města a zabíjí síly dobra, které rozpoznají podle jedinečné aury, která je obklopuje. Jsou schopní vidět jen tehdy, ukradnou-li zrak nevinným dětem. Ukradený zrak vydrží dvacet čtyři hodin, ale pouze jsou-li děti naživu. Ke zničení hrůzohlavů je třeba hadího kořene.
21. Love Hurts (Láska je zlá)
Kouzlo na prohození dovedností
Co je Mé bude Tvé.
Co je Tvé bude mé.
Moc změní místo své.
Odevzdávám svůj dar vzduchu,
At' odnese ho k tobě hned
(vyvoláno Piper a Prue)
22. Deja Vu All Over Again (Neúprosná smyčka)
Kouzlo na urychlení času
Proudy času ke mně spěchejte
dejte mi křídla
zrychlete můj běh
Svému osudu ať letím vstříc
Zítřek ať je teď
(vyvoláno Prue)