Červen 2011

Emily Roddaová-autorka knihy, co mi ukázala novou cestu

26. června 2011 v 14:49 | cat´s |  oblíbení autoři
Takže tento článek chci věnovat knihám Deltora, protože právě ony mě přivedli na čtení, které je dnes mým velkým koníčkem. Je to sice už dávno, ale trocha sentimentu nezaškodí :)

Deltora I. je velmi rozsáhlá série, která má ještě dvě pokračování (Deltora II. a Deltora III.), přičemž první série je nejdelší. Je to sice jako mnoho knih předtím spíše pro děti (a tak vypadá i desingn).
Emily Roddaová
Proslulá australská spisovatelka E. Roddaová pracovala dlouho jako knižní redaktorka a vydavatelka. Od roku 1994 se plně věnuje psaní. Vydala zatím pět desítek knih pro děti různého věku a píše také detektivky pro dospělé (pod svým pravým jménem Jennifer Roweová). Její příběhy jsou plné nejen dobrodružství a vtipu, ale i smutku, bolesti a těžkého rozhodování. Její prvotina Něco zvláštního (Something special, 1984) se stala v Austrálii nejlepší dětskou knihou roku. Později získala toto ocenění ještě čtyřikrát. "Žádná postava z mých knih přesně nepopisuje nikoho, koho znám, ale vychází z jeho zkušeností. Pozoruji lidi, poznávám je a naslouchám jim, a když přemýšlím o nové postavě, vybavují se mi zpětně tyto poznatky," prozradila autorka. Emily Roddaová vyrůstala v Sydney se svými dvěma bratry a v roce 1973 promovala na University of Sydney. Je vdaná a má čtyři děti, pro které vymýšlela své první příběhy.
První kniha se jmenuje Lesy hrůzovlády.
Příběh začíná smrtí krále Altona. Tím pádem na trůn musí nastoupit Endon - syn krále. Nastala korunovace, při které si král nandal Kouzelný pás Deltory. Tento Pás ochraňoval království po tisíce let. Bylo do něj zasazeno 7 drahokamů: topas (symbol věrnosti), ametyst (symbol pravdy), diamant (symbol čistoty a síly), elbait (symbol cti), lazurit (nebeský kámen), rubín (symbol štěstí) a opál (symbol naděje). Tento Pás ochraňuje království pouze, když ho panovník nosí na sobě. Když si ho král nandal, všech 7 drahokamů se rozzářilo, což symbolizovalo, že nový král je právoplatným dědicem trůnu. Kdyby si Pás nandal někdo jiný, nic by se nestalo a Pás by neměl svoji moc. Jarredovi to nedalo a zjistil si o Pásu víc. Zjistil, že král ho nenosí na sobě, ale že ho zamykají do věže, kde je střežen mnoha kouzly. - V zemi bylo zvykem, že nový král musí celou noc bdít nad tělem svého předchůdce ve věži. Jarred, který byl již od dětství nejlepším přítelem Endona, ho chtěl varovat, že pokud nebude pás nosit na sobě, bude Deltora ohrožena… Ale v tom tam přišel Prandin - nejvyšší rádce - a zavolal na Jarreda stráže. Jarred musel utéct z hradu. Endonovi nechal zprávu, že až bude nejhůř, ať střelí šípem do jejich oblíbeného stromu na zahradě, že hned přijde. Čekalo ho obrovské překvapení, že město není tak honosné a krásné, jak se učili, ale že je rozbořené a vládne tam chudoba. Nad hradem byl bílý opar. Jarred pochopil, že na oparu je nádherné a krásné město. A že byli celou dobu klamáni… Musel si najít práci. Zamířil do kovárny, kde ho přijali a také si vzal za ženu Annu, vnučku kováře. - Přesně 7 let po útěku uviděl 7 ohromných ptáků Ak-Babů. Slouží Pánovi stínů. Potom si všiml šípu zabodnutého v jejich stromě. Okamžitě se oblékl a pospíchal k paláci. Uviděl na cestě dětský šíp a na něm papírek s říkankou: "Odvážný buď, medvěda vzbuď. Vlez myško do díry, doma jsi za chvíli. Nakonec - hop! Odklop poklop." Byl to návod, jak se nepozorovaně dostat do hradu. Postupoval podle návodu a ocitl se v kostele. U nohou mu klečel Endon a žádal o pomoc. Potom přišla Šarn, žena Endona. Všichni tři šli do věže, kde byl Pás. Když tam dorazili, vykřikli údivem. Ocelový pás byl roztrhaný, jako kdyby byl z látky. A všech sedm drahokamů bylo pryč!!! Vtom vkročil Prandin a chtěl je zabít. Patřil k přívržencům Pána stínů! Ale vyhodili ho z okna. Vzali s sebou to, co zbylo z pásu a utekli do kovárny. Král s královnou se ukryli a Jarred poslal svého syna Liefa pátrat po drahokamech. Na cestu mu "domluvil" společníka jménem Barda. Museli se vydat do 7 nejnebezpečnějších míst v království. Jako první se zamířili do pověstných lesů hrůzovlády. V Lesích hrůzovlády hned na začátku potkali smrtelné nebezpečí. Na cestě je přepadli malí skřítci, jejichž "šéf" se jmenoval Wennbar. Lief s Bardou leželi spoutaní na zemi, ale osvobodila je dívka jménem Jasmína. Řekla jim, že musí vyšplhat co nejvýše na strom. Že se je Wennbar pokusí stáhnou dolů… Ale když vyšplhali až nahoru a dali si přes sebe plášť, aby jim nebyla zima, Wennbar odešel. Plášť byl totiž neviditelný!!! Potom se vydali hledat drahokam. Došli až doprostřed Lesů. Tam temný rytíř ochraňoval 3 Lilie života, ze kterých když se někdo napije nektaru, stane se neviditelným! Myslel si že je chtějí ukrást a museli s ním bojovat. Po strhujících bojích ho porazili a z jeho meče vyndali 1. drahokam - topas. Lief ho zandal do pásu a pokračovali v jejich cestě.
Druhý díl dostal název Jezero prokletí
Lief a Barda pokračují ve svém nebezpečném putování s novou společnicí Jasmínou. Společně pátrají po ukradených drahokamech z Kouzelného pásu Deltory. Již se jim podařilo najít zlatý topas. Aby však mohli svou zemi osvobodit od nadvlády Pána stínů, musejí získat zpět všech sedm drahým kamenů. Druhý kámen střeží hrozivý strážce u Jezera prokletí, které začarovala zlá a mocná čarodějka Thegan. Trojice poutníků musí přejít přes její území, kde na ně čeká řada úkladů a nebezpečí. Série Deltora - Země nestvůr a kouzel si získala oblibu mezi dětmi po celém světě a patří mezi nejznámější díla Emily Roddaové. Jde o soubor osmi knih, na které ještě volně navazují další pokračování. Děj má spád a je do detailu promyšlen. Poutavá dobrodružství zaujmou nejen děti, ale i dospělé. Pro autorčin styl je typické, že zasazuje do vyprávění hádanky a slovní hříčky. Vtahuje tak čtenáře do hry a nenápadně ho vede, aby se pokoušel na řešení přijít dříve než její literární hrdinové.
Třetí díl se jmenuje Město krys.
Lief, Barda a Jasmína, které spojuje jen nenávist k nepříteli, pokračují ve svém nebezpečném putování za sedmi ztracenými drahokamy Kouzelného pásu Deltory. Nenáviděný Pán stínů může být přemožen jedině tehdy, když bude Pás opět celý. Trojici poutníků se už podařilo najít zlatý topas a velký rubín. Kouzelná moc těchto dvou drahokamů jim dodala sílu a odvahu vydat se hledat třetí kámen. Nikdo z nich však netuší, jaké hrůzy na ně čekají v opuštěném Městě krys, kam živá duše již dlouhé roky nevstoupila.
Čtvrtá kniha se jmenuje Poušť zkázy.
Pán stínů, který nechal ukrást sedm drahokamů Kouzelného pásu, vpadl do Deltory a zotročil její lid. Lief, Barda a Jasmína jsou odhodláni zbavit zemi tohoto tyrana, a proto pokračují v nebezpečné cestě za ztracenými kameny, ukrytými ve vzdálených, děsivých koutech království. Už se jim podařilo nalézt tři z nich. Teď musejí hledat čtvrtý, ukrytý ve vyprahlé pustině, kterou žárlivě střeží tajemný strážce. V nekonečné Poušti zkázy je čeká odloučení, zmatek a zlváštní, strašliví nepřátelé.
Pátá kniha má název Hora děsu.
Lief, Barda a Jasmína pokračují v nebezpečném pátrání po sedmi uloupených drahokamech Kouzelnéhgo pásu Deltory. Teprve až bude všech sedm drahokamů vsazeno zpět do pásu, může se Deltora zbavit hrůzovlády krutého Pána stínů. Naši společníci získali už čtyři drahokamy. A přestože se Lief dovídá špatné zprávy z domova a touží se vrátit, aby zjistil, co se stalo s rodiči, putování pokračuje. Za pátým drahokamem se naši hrdinové musí odvážit až na samé hranice Země stínů a pohroužit se do hrůzné temnoty Hory děsu, v níž vládne obří ropucha Gelik.

Šestá kniha se pak jmenuje Labyrint bestie.
Záludný Pán stínů už zjistil, že se Lief s Bardou a Jasmínou vydali hledat sedm drahokamů z Kouzelného pásu Deltory. A moc dobře ví, že když se podaří zasadit všechny do Pásu, ohrozí to jeho krutovládu. Společníci už získali pět drahokamů. Ten šestý leží skrytý v podmořském doupěti odporného a krutého Gluse. Lief, Barda i Jasmína jsou vyčerpáni náročnými cestami a pronásledováním přisluhovačů Pána stínů. Objevit Labyrint bestie a vkročit do něj ale vyžaduje spousty sil a odvahy...
Sedmá kniha má název Údolí ztracených.
Lief, Barda a Jasmína, kteří se vydali hledat sedm ztaracených drahokamů Kouzelného pásu Deltory, jsou už skoro u cíle. V Pásu se třpytí šest kamenů, musejí však najít ještě ten poslední, aby se Deltora mohla zbavit nadvlády Pána stínů. Společníci už na svých cestách čelili mnohým nebezpečenstvím s kuráží a nesmírným nasazením. Teď však musí rozluštit temné tajemství a v tom jim prostá síla ani odvaha nepomohou. Pokud selžou, bude celé jejich putování zbytečné a oni zůstanou navždy uvězněni v šedých mlhách Údolí ztracených.
A závěrečná kniha první série se jmenuje Návrat do Del.
Sedm ztacených drahokamů se podařilo vrátit do Kouzelného pásu Deltory. Teď musí Lief, Barda a Jasmína nalézt následníka trůnu království. Vědí, že jedině právoplatný následník dokáže s pomocí kouzelných sil Pásu svrhnout ukrutného Pána stínů. Ale následník se od samého narození skrývá neznámo kdea pouze Pás může odhalit jeho úkryt. Putování Deltorou spěje ke svému velkolepému vyvrcholení, společníky čeká jedno překvapení za druhým. A samotný Pán stínů dělá všechno pro to, aby zničil tři hrdiny Deltory a všechno, co milují.